Nội thất phòng bếp và ăn chung cư Tràng An

Nội thất phòng bếp và ăn chung cư Tràng An

Nội thất phòng bếp và ăn chung cư Tràng An

Nội thất phòng bếp và ăn chung cư Tràng An

Nội thất phòng bếp và ăn chung cư Tràng An

Được cấu tạo lên bới bề mặt phẳng nhẵn, bóng gương của Lamilete tạo cho không gian càng trở lên hiện đại, Nội thất phòng bếp và ăn chung cư Tràng An được tô điểm bằng những đường nét sang trọng của vật liệu và thiết kế tạo thành.

Nội thất phòng bếp và ăn chung cư Tràng An

Nội thất phòng bếp và ăn chung cư Tràng An

Nội thất phòng bếp và ăn chung cư Tràng An

Bình luận

Công trình khác