THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở 2018

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở NĂM 2018 GỒM NHỮNG GÌ?

Thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà ở năm 2018 bao gồm những thủ tục gì là vấn đề mà rất nhiều Quý khách hàng quan tâm. Đây là thủ tục bắt buộc trước khi khởi công xây dựng nhà mới.

Thủ tục xin giấy phếp xây dựng nhà mới là nỗi trăn trở lớn đối với những ai chưa có khinh nghiệm xây nhà. Các loại thủ tục và giấy tờ hành chính rất có thể phiền hà, nhưng không phải vì vậy mà bạn có thể bỏ qua nó vì đây chính là viên gạch đầu tiên để kiến tạo nên tổ ấm riêng của bạn. Dưới đây chúng tôi xin đưa ra các bước xin giấy phép xây dựng nhà ở :

1. Hồ sơ giấy phép xây dựng nhà mới gồm những gì?

Theo quy định tại điều 8 chương II nghị định 64/2012/NĐ-CP về cấp giấy phép xây dựng, để tiến hành thủ tục xin giấy phép xây dựng, bạn cần có đầy đủ các loại giấy tờ sau:

* Đơn đề nghị cấp phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về giấy cấp phép xây dựng.

* Bản sao có chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo duy định của pháp lật về đất đai; giấy tờ về quyền sở hữu công trình nhà ở đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo; giấy ủy quyền đối với trường hợp được chủ sở hữu công trình ủy quyền thực hiện sửa chữa, cải tạo; quyết định cho phép đầu tư xây dựng của cấp có thẩm quyền đối với công trình ngầm đô thị; quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường.

* Hai bộ bản vẽ thiết kế do tổ chức, cá nhân có dduur điều kiện năng lực thực hiện và đã được chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định. Mỗi bộ gồm:

- Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất, mặt bằng ranh giới lô đất, bản vẽ bình đồ ( đối với công trình theo tuyến ), sơ đồ đấu nối với hạ tầng kĩ thuật ngoài hàng rào của công trình ( giao thông, thoát nước ).
- Bản vẽ các mặt bằng móng, mặt cắt móng, các bản vẽ kết cấu chịu lực chính ( móng, khung, tường, mái chịu lực ).
- Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng, mặt cắt chủ yếu của công trình.
- Bản vẽ hệ thống PCCC đã được thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng chống cháy nổ theo quy định của pháp luật vè PCCC
- Đối với trường hợp sửa chữa cải tạo thì phải có các bản vẽ về vị trí, hạng mục cần cải tạo, nếu có ảnh hưởng đến kết cấu công trình thì phải có báo cáo kết quả khảo sát, fđánh giá chất lượng, kết cấu cũ liên quan đến các hạng mục cải tạo và các biện pháp gia cố xá định dduur điều kiện sử chữa, cải tạo, kèm theo ảnh chụp hiện trạng công trình xin phép cải tạo và công trình lân cận.

* Đối với trường hợp lắp đặt thiết bị hoặc kết cấu khác vào công trình đã xây dựng, nhưng không thuộc sở hữu của chủ đầu tư thì phải có bản sao có chứng thực hợp đồng với chủ sở hữ công trình.

* Quyết định phê duyệt dự án kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền, ý kiến bằng văn bản về thiết kế cơ sở ( nếu có ) của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

* Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, kèm theo bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

* Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình kế bên hoặc nếu là công trình xây dựng của doanh nghiệp thì còn phải có Giấy phép đăng ký kinh doanh.2. Địa điểm nộp hồ sơ và thời gian cấp phép xây dựng

2.1. Địa điểm và trình tự nộp hồ sơ
Bạn có thể nộp hồ sơ trực tiếp đến UBND quận, huyện để xin cấp phép xây dựng. Hoặc nếu nhà bạn ở vùng nông thôn thuộc địa giới hành chính xã thì có thể đến UBND xã để làm thủ tục. Cơ quán hành chính sẽ căn cứ những quy định hiện hanhfvaf các điều kiện được cấp giấy phép xây dựng để quyết định việc cấp giấy phép xây dựng.

- Chủ đầu tư nộp trực tiếp 1 bộ hồ sơ cho cơ quan cấp giấy phep xây dựng

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ cơ quan có thẩm quyền thẩm định, kiểm tra thực địa và xá định giấy tờ còn thiếu hoặc cần chỉnh sửa để thông báo cho chủ đầu tư bổ xung hoàn chỉnh.

- Nếu vẫn chưa đáp ứng đủ ywwu cầu thì cơ quan cấp phép thông báo và hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Nếu sau 2 lần mà hồ sơ vẫn chưa đúng điều kiện thì có thể xem xét việc không cấp phép xây dựng

2.2. Thời gian cấp phép xây dựng

Thời gian cấp giấy phép cũng tùy thuộc vào tính chất của công trình nhà ở:

  •  - Tối đa là 20 ngày làm việc đối với trường hợp cấp giấy phép xấy dựng mới, bao gồm cả giấy phép xây dựng tạm thời, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời

  •  - 15 ngày làm việc đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị

  •  - 10 ngày làm việc đối với nhà ở nông thôn, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  •  Trường hợp yêu cầu cấp lại hoặc gia hạn giấy phép xây dựng thì thời gian sẽ không quá 10 ngày làm việc.

Trường hợp đến hạn nói trên, nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyển quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn.

Chủ đầu tư căn cứ thời gian ghi trong giấy hẹn để đến nhận hồ swo và nộp lệ phí, giấy phép xây dựng có hiệu lực 01 năm và có thể xin gia hạn 06 tháng.

Nếu quá thời hạn ghi trong giấy biên nhận mà cơ quan cấp giấy phép xây dựng nhà ở không trả lời thì chủ đầu tư được phép xây dựng công trinhftheo hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định có trong hồ sơ đề nghị cấp phép.

3. Nhận kết quả và đóng lệ phí hồ sơ

Sau khi nộp hồ sơ xong thì bạn chỉ việc chờ dến ngày nhận kết quả và nộp lệ phí được ghi rõ trong giấy biên nhận.

4. Nội dung của giấy phép xây dựng gồm:

 

Tên công trình (Thuộc dự án)


 Chủ đầu tư (tên chủ đầu tư, địa chỉ liên hệ)

 Địa điểm, vị trí xây dựng công trình; tuyến xây dựng công trình (đối với công trình theo tuyến)

 Loại, cấp công trình

 Cốt xây dựng công trình

 Mật độ xây dựng

 Hệ số sử dụng đất

 Các yêu cầu về an toàn đối với công trình và công trình lân cận

 Các yêu cầu về môi trường, phòng cháy chữa cháy, hành lang an toàn

 Đối với công trình dân dụng, công trình công nghiệp, nhà ở riêng lẻ, ngoài nội dung quy định tại các điểm nêu trên còn phải có nội dung về diện tích xây dựng tầng 1; tổng diện tích sàn xây dựng; số tầng bao gồm tầng hầm, tầng áp mái, tầng kĩ thuật, gắc xép, tum (nếu có); chiều cao tối đa toàn công trình; màu sắc, chất liệu xây dựng công trình.

 Thời hạn khởi công xây dựng công trình: Chậm nhất 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép xây dựng

 Các yêu cầu đối với chủ đầu tư phải thực hiện trong quá trình xây dựng.

 5. Gia hạn giấy phép xây dựng

Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép xây dựng mà công trình chưa khởi công thì người xin phép xây dựng phải xin gia hạn giấy phép xây dựng trong vòng 30 ngày trước khi giấy phép hết hạn.

Chỉ có quyền gia hạn đứng 1 lần và sau 6 tháng, nếu công trình vẫn chưa khởi công xây dựng thì phải làm thủ tục xin giấy phép xây dựng mới.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc làm thủ tục xin cấp phép xây dựng nhà ở năm 2018 thì liên hệ với chúng tôi Hotline: 0973 971 896, Bằng kinh nghiệm nhiều năm và gần 1000 hồ sơ cấp phép xây dựng đã được chúng tôi hoàn thành ở khắp tỉnh thành trong cả nước, Chúng tôi sẽ giúp bạn hoàn thiện giấc mơ về một ngôi nhà đẹp.


Bình luận
Các tin khác:
Joshua vs Usyk Live Joshua vs Usyk Live Stream Joshua vs Usyk Live Stream Reddit Joshua vs Usyk Live Reddit ufc live stream free online ufc live stream